Vĩnh Phúc chỉ đạo dẹp 'quy hoạch treo', 'dự án treo'

Vĩnh Phúc đang triển khai khắc phục tình trạng "quy hoạch treo'', "dự án treo", tỉnh dự kiến sẽ điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn hoặc không có tính khả thi.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản về việc giao nhiệm vụ triển khai khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, đề xuất kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Thời gian thực hiện là phải xong trong năm nay.

Sở cần chủ động hàng năm rà soát các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, thực hiện quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư dự án thể hiện cụ thể kế hoạch thực hiện quy hoạch trong thuyết minh đồ án quy hoạch, phù hợp với tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng phải ra soát các chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã được phê duyệt, nghiên cứu đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Thời gian thực hiện trong tháng 9 năm nay.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh giao cơ quan này phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các dự án đô thị, dự án công trình dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh và các dự án sử dụng đất khác đã được chấp thuận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đôn đốc tiến độ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động các dự án chậm tiến độ theo quy định; thực hiện xong ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó, Sở KHĐT cần phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tỉnh rà soát đầu tư công trung hạn và hằng năm đã phê duyệt, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn và hằng năm về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh giao cơ quan này tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án đô thị, nhà ở, dịch vụ, thương mại, sản xuất, kinh doanh và các dự án sử dụng đất khác đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp và đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi lại đất, thời giạn thực hiện  xong trong năm nay. Tăng cường thanh, kiểm tra các sai phạm về đất đai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng cần chủ động rà soát hằng năm các đồ án QHCT khu công nghiệp, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, báo cáo cho UBND tỉnh phê duyệt, cùng với đó là tăng cường thanh, kiểm tra trật tự xây dựng trong khu công nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Đối với các Sở, ban, ngành khác, tỉnh giao rà soát các quy hoạch ngành có liên quan, kịp thời đề xuất kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi, mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy hoạch và quy hoạch cấp trên.

Cuối cùng, UBND các huyện, thành phố cần rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, đối chiếu sự phù hợp với quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong tháng 9 năm nay.

Bên cạnh đó, UBND các địa phương này cần thực hiện lập, phê duyệt quy hoạch chung các xã chậm nhất vào quý I/2023.

chọn
Vingroup huy động bao nhiêu vốn sau hơn một thập kỷ?
Hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã huy động khoảng 7,6 tỷ USD trong giai đoạn 2013 - 2019 và tiếp tục được rót thêm 5,5 tỷ USD trong 4 năm tiếp theo, tính đến tháng 9/2023.