Bức tranh mạng lưới tỉnh lộ của tỉnh Ninh Thuận theo quy hoạch

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hàng loạt tuyến đường đường tỉnh hiện hữu sẽ được tỉnh này cải tạo, nâng cấp. Cùng với đó là sự xuất hiện của 7 tuyến đường tỉnh mới.

(Ảnh minh họa: Báo Giao thông).

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với mạng lưới đường đi qua địa bàn, tỉnh này sẽ nâng cấp, cải tạo 10 tuyến đường tỉnh hiện có đạt quy mô tối thiểu đường cấp III, IV (trong đó điều chỉnh kéo dài 8 tuyến).

Cùng với đó, Ninh Thuận sẽ phát triển 7 tuyến đường tỉnh mới và hai tuyến đường kết nối từ Cảng Cà Ná đến khu vực Nam Tây Nguyên và kết nối huyện Ninh Sơn với huyện Đức Trọng-Lâm Đồng nhằm tăng cường kết nối các khu vực trong tỉnh và kết nối liên vùng với quy mô tối thiểu đường cấp III, IV.

Đối với các đoạn tuyến đi qua đô thị, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch đô thị; đối với các đoạn tuyến đi qua các khu dân cư tập trung, nghiên cứu quy mô, hướng tuyến theo điều kiện đặc thù khu vực. Đường bộ ven biển gồm một tuyến được nâng cấp từ ĐT 701, ĐT 702 với quy mô tối thiểu đường cấp III.

Tỉnh còn phát triển một số tuyến đường mới nhằm tăng cường kết nối giữa các khu vực, khu chức năng với các tuyến đường tỉnh, khu đô thị tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III; Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển.

Dưới đây là mạng lưới đường tỉnh qua tỉnh Ninh Thuận theo quy hoạch:

 

 (Ảnh chụp từ văn bản quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.