Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai không quy định các dự án du lịch thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa: Người Lao Động.

Điều 79 Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, quy định chi tiết 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.  

Theo đó, khoản 27 Điều 79 quy định Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong trường hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Như vậy, dự án du lịch, vui chơi, giải trí sử dụng nguồn vốn tư nhân không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Do đó, các dự án du lịch, vui chơi, giải trí cũng không thuộc các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (Điều 124).

Thay vào đó, nhà đầu tư dự án du lịch chỉ có thể tiếp cận đất đai thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất khi dự án sử dụng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý hoặc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người dân.

Liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, ông Vũ Hồng Thanh cho biết trong báo cáo giải trình trước đó, dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013, chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ khi là "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị".

Về thiết kế kỹ thuật chính sách, quy định tại dự thảo Luật làm rõ hơn tính chất của dự án khu đô thị thuộc trường hợp xem xét thu hồi là "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống tạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng".

Ông Thanh cho rằng thiết kế kỹ thuật như vậy tương tự và đồng nhất với cách thiết kế kỹ thuật tại các khoản khác của Điều 79. Điều 79 chỉ quy định về các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Khi thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 79 sẽ phải đáp ứng các căn cứ, điều kiện quy định tại Điều 80 về căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

chọn
Bất động sản tuần qua (16/6 - 22/6): Sắp khởi công VSIP Hà Tĩnh, nhà Coteccons tiến vào Long An
Chính thức trình Quốc hội cho thi hành sớm 3 luật về BĐS, sắp sửa gói tín dụng 120.000 tỷ, Mặt trời Hà Nam trúng dự án ở Hòa Bình... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.