Các khu công nghiệp ở Ninh Bình đã thu hút bao nhiêu vốn đầu tư?

Đến nay trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh có 121 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 64.613 tỷ đồng, vốn đầu tư đã thực hiện đạt khoảng 53.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 82% vốn đầu tư đăng ký); trong đó có 32 dự án FDI với số vốn đăng ký 605,66 triệu USD, tương đương 13.044,69 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 121 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp. Tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 64.613 tỷ đồng, vốn đầu tư đã thực hiện đạt khoảng 53.000 tỷ đồng (chiếm 82% vốn đầu tư đăng ký). Trong đó, có 32 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 605,66 triệu USD, tương đương 13.044,69 tỷ đồng.

Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 667,7ha. Vốn đầu tư đăng ký bình quân của một dự án là 534 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng bình quân của một dự án vào khoảng 5,5 ha.

Tính đến nay, có 102 dự án đã đi vào hoạt động (chiếm 83% tổng số dự án); 6 dự án đang xây dựng (chiếm 6% tổng số dự án) và 13 dự án thuộc diện chậm tiến độ (chiếm 11% tổng số dự án).

Trong 13 dự án chậm tiến độ thì có 7 dự án bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài; 2 dự án đã triển khai xây dựng một số hạng mục công trình nhưng chưa hoàn thành, đủ điều kiện để xem xét gia hạn tiến độ thực hiện; 4 dự án bị chậm tiến độ kéo dài.

Một khu công nghiệp tại Ninh Bình. (Ảnh: ALS Logistics Việt Nam). 

Thông tin về tình hình thu hút, triển khai các dự án đầu tư trong từng khu công nghiệp cụ thể, Ninh Bình cho biết hiện khu công nghiệp Khánh Phú có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số vốn đầu tư đăng ký là 25.708 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 280 ha. Đến nay, có 39 dự án đã hoạt động, 4 dự án đang xây dựng và 6 dự án thuộc diện chậm tiến độ (trong đó có 3 dự án bị chậm tiến độ kéo dài).

Trong khi đó, khu công nghiệp Phúc Sơn có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10.847 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 99,12ha. Hiện có 14 dự án đã hoạt động, 1 dự án đang xây dựng và 6 dự án thuộc diện chậm tiến độ.

Khu công nghiệp Tam Điệp 1 có 19 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.762 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 67,8ha. Đến nay có 18 dự án đã hoạt động và 1 dự án chậm tiến độ kéo dài là dự án nhà máy sản xuất chế biến gỗ của Công ty TNHH Thành Đạt.

Khu công nghiệp Khánh Cư, 2 dự án đầu tư còn hiệu lực đều đã đi vào hoạt động. Tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.430 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 29,1ha.

Ngoài ra, khu công nghiệp Gián Khẩu cũng không có dự án thuộc diện chậm tiến độ. Tất cả 30 dự án đầu tư còn hiệu lực đều đã đi vào hoạt động. Tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17.868 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 196,32 ha.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Bình cho biết sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch và triển khai thu hút nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp Phú Long, Tam Điệp II và khu 35ha mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu.

Định hướng đến năm 2030, địa phương sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Gián Khẩu II, Yên Bình, Kim Sơn và Xích Thổ; đồng thời tạo quỹ đất thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp đổ về.

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.