Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 3 lãnh đạo Khánh Hòa

Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên.

Sáng 14/11, tại TP Nha Trang - Khánh Hòa, ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố các quyết định kỉ luật của Ban Bí thư đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

le duc vinh

Ông Lê Đức Vinh đã kí nhiều văn bản về đầu tư xây dựng vi phạm các qui tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Lê Đức Vinh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Nguyễn Chiến Thắng (Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Đào Công Thiên (Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Vinh bị kỉ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vinh đã kí nhiều văn bản về đầu tư xây dựng vi phạm các qui tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

HYP_5047

Tòa nhà Thanh Yến - một trong những dự án BT đình đám tại Khánh Hòa đang bị điều tra. (Ảnh: Khải An)

Ông Thắng bị kỉ luật vì cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Thắng là người trực tiếp kí nhiều văn bản của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh về đất đai, đầu tư xây dựng vi phạm các qui tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nội dung cố ý vi phạm từ 02/2012 đến tháng 6/2013; gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ông Đào Công Thiên bị kỉ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; đã trực tiếp kí các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.


chọn