Đà Nẵng sẽ được đặt, đổi tên mới 129 tuyến đường

Sở VH&TT TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt khảo sát thực tế để xin UBND thành phố đặt, đổi tên mới 129 tuyến đường.

Theo UBND TP Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan đã có hồ sơ đề xuất đặt tên cho khoảng 170 tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Sở VH&TT TP Đà Nẵng sau đó đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt khảo sát thực tế để đặt, đổi tên mới cho 129  tuyến đường và 1 công trình công cộng năm 2019.

Trong đó có 14 đường được đặt tiếp; 27 đường đặt theo danh nhân; 88 đường đặt tên theo xứ đất và làng xóm xưa: 88 và 1 cầu tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra còn 2 tuyến đường được điều chỉnh đổi tên tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

UBND TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất các tên đường được đề xuất, trừ 1 tuyến đường nguyên là kiệt 285 Trần Cao Vân và một vài tuyến đường khác do chưa đảm bảo điều kiện hạ tầng nên chưa đặt tên đường.

chọn