Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công năm 2021

TP Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch và cam kết đã đề ra, trường hợp chậm tiến độ thì tổ chức làm việc tăng ca.
Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công năm 2021 - Ảnh 1.

Trung tâm TP Cần Thơ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ dự án/chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch và cam kết đã đề ra.

Trường hợp đánh giá chậm tiến độ theo kế hoạch thì tổ chức làm việc tăng ca hoặc có biện pháp chế tài, xử lý đối với nhà thầu chậm tiến độ, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2021 (bao gồm nguồn vốn ODA).

Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về kết quả giải ngân không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện (địa phương còn đang vướng mặt bằng), có biện pháp phù hợp và kế hoạch thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và kết quả giải ngân.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất gửi Tổ Giám sát -Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết kịp thời hoặc tổng hợp đề xuất giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2021 và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo, kiến nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý còn chồng chéo.

Đồng thời, các cấp, ngành liên quan cần theo dõi chặt tiến độ thực hiện các dự án và số liệu giải ngân, tổng hợp số liệu, tham mưu, đề xuất việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền.

Theo Báo Cần Thơ, trong năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao là 6.776,442 tỷ đồng, vốn tăng chủ yếu là vốn ODA, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 95% trở lên.


chọn
Cơ hội cuối cùng để mua đất nền với giá tốt?
Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thị trường có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới từ năm 2025. Vì vậy giai đoạn này là cơ hội cuối cùng để mua đất nền đối với những người có nhu cầu thực, còn với chủ đầu tư thì vẫn là thời điểm khó khăn.