Cập nhật lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 2/2023

Theo khảo sát ngày 2/2, ngân hàng KienlongBank duy trì biểu lãi suất dành cho khách hàng giao dịch tại quầy vào khoảng 6 - 9,5%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 2, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn đối với hình thức giao dịch tại quầy.

Chi tiết hơn, 6%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng. Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 6 - 8 tháng được duy trì ở mức 9,3%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 9 - 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 9,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng được niêm yết cùng mức 9,5%/năm. Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 17 tháng, ngân hàng huy động mức lãi suất là 7,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi được triển khai cho các kỳ hạn 18 tháng là 9,3%/năm. 8,5%/năm là mức lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 60 tháng ổn định ở mức 7,75%/năm.

Ảnh: Kienlongbank

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần), ngân hàng giữ nguyên lãi suất ở mức 1%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

1

Tiền gửi thanh toán

1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

9,3

   

9,2

9,15

8,9

07 tháng

9,3

     

9,1

8,8

08 tháng

9,3

     

9,05

8,75

09 tháng

9,4

   

9,2

9,15

8,8

10 tháng

9,4

     

9,1

8,7

11 tháng

9,4

     

9,05

8,65

12 tháng

9,5

 

9,3

9,15

9,1

8,65

13 tháng

9,5

     

9,1

8,6

15 tháng

9,5

   

9,1

9

8,5

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

9,3

 

8,9

8,8

8,75

8,15

24 tháng

8,5

7,47

8

7,95

7,9

7,25

36 tháng

8,5

7,22

7,7

7,65

7,6

6,75

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online không có biến động mới trong tháng này.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng tiếp tục ở mức 6%/năm. Hai kỳ hạn 06 tháng và 09 tháng đang được niêm yết lãi suất tương ứng là 9,3%/năm và 9,4%/năm.

Cùng lúc, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 13 - 18 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất không đổi là 9,5%/năm.

Tương tự, 9%/năm là mức lãi suất được ngân hàng Kiên Long áp dụng cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,3

09 tháng

9,4

12 tháng

9,5

13 tháng

9,5

15 tháng

9,5

18 tháng

9,5

24 tháng

9

36 tháng

9

Nguồn: Kienlongbank

chọn
Các khu vực quy hoạch phát triển đô thị mới ở Quảng Ninh
Theo quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hạ Long mở rộng đô thị về phía bắc, Cẩm Phả phát triển mới đô thị về phía biển, Uông Bí hình thành trung tâm mới ở nam quốc lộ 18, Tiên Yên phát triển đô thị ven sông ở vùng trung tâm và Tiên Lãng, Vân Đồn phát triển các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế ở đảo Cái Bầu...