Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 12/2022 tăng ở nhiều kỳ hạn

Bước sang tháng 12, ngân hàng KienlongBank triển khai biểu lãi suất vào khoảng 6 - 8,8%/năm dành cho khách hàng giao dịch tại quầy, kỳ hạn 1 - 60 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn đối với hình thức giao dịch tại quầy. So với ghi nhận đầu tháng 11, khung lãi suất mới tăng 0,85 - 1,7 điểm % vào khoảng 6 - 8,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 6%/năm. Đối với các kỳ hạn 6 - 8 tháng, ngân hàng huy động lãi suất tăng 1,6 điểm % lên mức 8,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 9 tháng được điều chỉnh tăng 1,7 điểm % lên mức 8,7%/năm. Tiền gửi kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng có lãi suất là 8,7%/năm, tăng 1,6 điểm %.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng lần lượt tăng 1,3 điểm %, 1,2 điểm % và 1,1 điểm % lên cùng mức 8,8%/năm.

7,7%/năm là lãi suất được niêm yết cho kỳ hạn 17 tháng, không đổi so với tháng trước. Khách hàng khi lựa chọn gửi tiền tại các kỳ hạn 18 - 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 8,6%/năm, tăng 0,85 điểm % so với tháng trước. Riêng kỳ hạn 60 tháng được duy trì lãi suất ở mức 7,75%/năm.

Ảnh: Kienlongbank

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần), ngân hàng tiếp tục niêm yết lãi suất ở mức 1%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

1

Tiền gửi thanh toán

1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

8,6

   

8,5

8,45

8,25

07 tháng

8,6

     

8,4

8,2

08 tháng

8,6

     

8,35

8,15

09 tháng

8,7

   

8,55

8,45

8,2

10 tháng

8,7

     

8,4

8,1

11 tháng

8,7

     

8,4

8,05

12 tháng

8,8

 

8,6

8,5

8,45

8,1

13 tháng

8,8

     

8,45

8,05

15 tháng

8,8

   

8,45

8,4

8

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

8,6

 

8,25

8,2

8,15

7,65

24 tháng

8,6

7,47

8,1

8

7,95

7,35

36 tháng

8,6

7,22

7,8

7,75

7,7

6,85

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online tiếp tục tăng trong tháng 12. Hiện, khung lãi suất của hình thức gửi tiền này vào khoảng 6 - 9,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, tăng 0,3 - 0,7 điểm % so với tháng trước.

Trong đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng đang ở mức cao nhất là 9,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,1

09 tháng

9,2

12 tháng

9,5

13 tháng

9,6

15 tháng

9,6

18 tháng

9,5

24 tháng

9,2

36 tháng

9,2

Nguồn: Kienlongbank

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.