Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 3/2023 cao nhất là bao nhiêu?

Bước sang tháng 3, ngân hàng KienlongBank có động thái điều chỉnh biểu lãi suất dành cho khách hàng giao dịch tại quầy. Theo đó, khung lãi suất mới vào khoảng 6 - 9,2%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát ngày 2/3, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) điều chỉnh khung lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn, hình thức giao dịch tại quầy.

Chi tiết hơn, các kỳ hạn 1 - 5 tháng vẫn được niêm yết mức lãi suất là 6%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 6 - 8 tháng được điều chỉnh giảm 0,3 điểm % về mức 9%/năm.

Tại kỳ hạn 9 - 11 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất là 9,1%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng đều ở mức 9,2%/năm. Qua so sánh với tháng 2, mức lãi suất mới giảm 0,3 điểm %. Cùng lúc, ngân hàng huy động mức lãi suất là 7,7%/năm cho kỳ hạn 17 tháng.

Lãi suất ngân hàng được triển khai cho các kỳ hạn 18 tháng giảm 0,40 điểm % còn 8,9%/năm. 8,5%/năm tiếp tục là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

7,75%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng, không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Ảnh: Kienlongbank

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần), ngân hàng duy trì lãi suất ở mức 1%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

1

Tiền gửi thanh toán

1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

9

   

8,9

8,85

8,6

07 tháng

9

     

8,8

8,55

08 tháng

9

     

8,75

8,5

09 tháng

9,1

   

8,9

8,85

8,5

10 tháng

9,1

     

8,8

8,45

11 tháng

9,1

     

8,75

8,4

12 tháng

9,2

 

9

8,9

8,85

8,45

13 tháng

9,2

     

8,8

8,35

15 tháng

9,2

   

8,8

8,75

8,25

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

8,9

 

8,5

8,45

8,4

7,85

24 tháng

8,5

7,47

8

7,9

7,85

7,25

36 tháng

8,5

7,22

7,75

7,65

7,6

6,75

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng ở mức 6%/năm tiếp tục được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có mức lãi suất tương ứng là 9,3%/năm và 9,4%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, 9,5%/năm là lãi suất tiền gửi được áp dụng tại kỳ hạn 13 - 18 tháng.

Mức lãi suất được ngân hàng Kiên Long áp dụng cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng duy trì ở mức 9%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,3

09 tháng

9,4

12 tháng

9,5

13 tháng

9,5

15 tháng

9,5

18 tháng

9,5

24 tháng

9

36 tháng

9

Nguồn: Kienlongbank

chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.