Cập nhật lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 4/2023

Theo khảo sát ngày 4/4, ngân hàng KienlongBank có động thái điều chỉnh biểu lãi suất dành cho khách hàng giao dịch tại quầy tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất mới vào khoảng 5,5 - 8,6%/năm, giảm 0,3 - 1 điểm %, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 4, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) điều chỉnh khung lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn, hình thức giao dịch tại quầy.

Chi tiết hơn, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm, giảm 1 điểm % so với tháng trước. Cùng thời điểm khảo sát, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 - 8 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất mới là 8,4%/năm, giảm 0,6 điểm %.

Kỳ hạn 9 được niêm yết mức lãi suất là 8,5%/năm, giảm 0,6 điểm %. Sau khi giảm 0,5 điểm %, mức lãi suất cho hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng về cùng mức 8,6%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cũng ở mức 8,6%/năm sau khi giảm 0,6 điểm %. Kỳ hạn 15 tháng có mức lãi suất là 8,5%/năm, giảm 0,7 điểm %. Cùng lúc, ngân hàng huy động mức lãi suất là 7,7%/năm cho kỳ hạn 17 tháng, không đổi so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng được triển khai cho các kỳ hạn 18 tháng giảm 0,6 điểm % còn 8,3%/năm. 8,2%/năm tiếp tục là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng sau khi giảm 0,3 điểm %. Mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng được duy trì ở mức 7,75%/năm.

Ảnh: Kienlongbank

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần), ngân hàng áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng 3.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,5

Tiền gửi thanh toán

0,5

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,5

         

2 tuần

0,5

         

3 tuần

0,5

         

01 tháng

5,5

       

5,47

02 tháng

5,5

     

5,49

5,45

03 tháng

5,5

     

5,47

5,43

04 tháng

5,5

     

5,46

5,4

05 tháng

5,5

     

5,45

5,38

06 tháng

8,4

   

8,35

8,25

8,05

07 tháng

8,4

     

8,25

8

08 tháng

8,4

     

8,2

7,95

09 tháng

8,5

   

8,3

8,25

8

10 tháng

8,6

     

8,35

8

11 tháng

8,6

     

8,3

8

12 tháng

8,6

 

8,45

8,35

8,3

7,95

13 tháng

8,6

     

8,25

7,9

15 tháng

8,5

   

8,2

8,15

7,7

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

8,3

 

8

7,9

7,85

7,4

24 tháng

8,2

7,47

7,75

7,7

7,65

7,05

36 tháng

8,2

7,22

7,5

7,4

7,35

6,6

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online cũng ghi nhận giảm tại nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng ở mức 5,5%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng, giảm 0,5 điểm %. Các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng cùng giảm 0,7 điểm %, tương ứng còn 8,6%/năm, 8,7%/năm, 8,8%/năm và 8,8%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, 8,7%/năm là lãi suất tiền gửi được áp dụng tại kỳ hạn 15 tháng sau khi giảm 0,8 điểm %. Sau khi giảm 1 điểm %, mức lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng còn 8,5%/năm.

Mức lãi suất được ngân hàng Kiên Long áp dụng cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cùng ở mức 8,4%/năm, giảm 0,6 điểm %.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

5,5

02 tháng

5,5

03 tháng

5,5

06 tháng

8,6

09 tháng

8,7

12 tháng

8,8

13 tháng

8,8

15 tháng

8,7

18 tháng

8,5

24 tháng

8,4

36 tháng

8,4

Nguồn: Kienlongbank

chọn
Thi công cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình và Nam Định
Ngày 29/9, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định.