Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga mới nhất tháng 5/2023

Theo ghi nhận ngày 10/5, biểu lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được niêm yết cùng mức trong khoảng 5,5 - 8,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 5

Ghi nhận mới nhất cho thấy, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) huy động lãi suất tiền gửi vào khoảng 5,5 - 8,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, khung lãi suất mới biến động 0,1 - 0,2 điểm % so với tháng trước.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng áp dụng có các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng giữ ổn định trong tháng mới, hiện đang ở chung mức 5,5%/năm. Cùng thời điểm khảo sát, 8%/năm là mức lãi suất đang được ngân hàng triển khai cho kỳ hạn 6 tháng, ghi nhận giảm 0,1 điểm %.

Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 8,1%/năm, 8,4%/năm và 8,5%/năm, cùng giảm 0,2 điểm %. 

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 15 tháng là 8,6%/năm, giảm 0,1 điểm %. 

Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là 8,8%/năm sau khi được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,1 điểm % so với đầu tháng 4. Tương tự, tiền gửi kỳ hạn 24 - 36 tháng có lãi suất là 8,9%/năm, cùng tăng 0,1 điểm %.

 

Ảnh: CashGo

 

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 0,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng cũng được ngân hàng thực hiện điều chỉnh nhẹ, hiện rơi vào khoảng 5,5 - 8,9%/năm. 

Như vậy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn được ngân hàng triển khai ngang nhau trong tháng này.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,5

0,5

01 tuần/week

0,5

0,5

02 tuần/week

0,5

0,5

03 tuần/week

0,5

0,5

01 tháng/month

5,5

5,5

02 tháng/month

5,5

5,5

03 tháng/month

5,5

5,5

06 tháng/month

8

8

09 tháng/month

8,1

8,1

12 tháng/month

8,4

8,4

13 tháng/month

8,5

8,5

15 tháng/month

8,6

8,6

18 tháng/month

8,8

8,8

24 tháng/month

8,9

8,9

36 tháng/month

8,9

8,9

 

 

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.