Biểu lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga cập nhật mới nhất tháng 6/2023

So với tháng trước, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Liên doanh Việt – Nga đã giảm 0,2 - 0,5 điểm %. Hiện, cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đang được nhận lãi suất trong khoảng 5 - 8,6%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 6

Sang tháng mới, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, phạm vi lãi suất đối với tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 36 tháng hiện vào khoảng 5 - 8,6%/năm, giảm 0,2 - 0,5 điểm % so với mức được ghi nhận vào tháng 5.

Trong đó, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng hiện có chung mức lãi suất ngân hàng là 5%/năm, tương ứng giảm 0,5 điểm %.

Đối với các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn 6 - 15 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,8%/năm (6 tháng), 7,8%/năm (9 tháng), 8,2%/năm (12 tháng), 8,3%/năm (13 tháng) và 8,4%/năm (15 tháng), ghi nhận cùng giảm 0,2 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 18 tháng là 8,5%/năm, giảm 0,3 điểm %. Tương tự, tiền gửi kỳ hạn 24 - 36 tháng có lãi suất là 8,6%/năm sau khi được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,3 điểm %.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 0,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng cũng được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,2 - 0,5 điểm % xuống khoảng 5 - 8,6%/năm. 

Như vậy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn được ngân hàng triển khai ngang nhau trong tháng này.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,5

0,5

01 tuần/week

0,5

0,5

02 tuần/week

0,5

0,5

03 tuần/week

0,5

0,5

01 tháng/month

5

5

02 tháng/month

5

5

03 tháng/month

5

5

06 tháng/month

7,8

7,8

09 tháng/month

7,9

7,9

12 tháng/month

8,2

8,2

13 tháng/month

8,3

8,3

15 tháng/month

8,4

8,4

18 tháng/month

8,5

8,5

24 tháng/month

8,6

8,6

36 tháng/month

8,6

8,6

Nguồn: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga

chọn