Cập nhật lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 2/2023

Theo khảo sát ngày 1/2, ngân hàng Phương Đông giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cho khách hàng cá nhân, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục huy động khung lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân trong khoảng 5,7 - 9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, lãi suất được ngân hàng triển khai cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tương ứng là 5,7%/năm và 5,8%/năm. Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 5,9%/năm. 

8,2%/năm là mức lãi suất được niêm yết cho kỳ hạn 6 - 8 tháng. Tương tự, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 9 - 11 tháng tiếp tục ở mức 8,4%/năm, không đổi so với tháng 1.

Cùng thời điểm khảo sát, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 - 15 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 8,9%/năm. Lãi suất ngân hàng Phương Đông áp dụng cho kỳ hạn 18 - 36 tháng duy trì ở mức 9%/năm.

Ảnh: Ngân hàng Phương Đông

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng được áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn là 0,9%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) tiếp tục ở mức 1%/năm.  

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn các phương thức lĩnh lãi khác với khung lãi suất như sau: 

- Lĩnh lãi đầu kỳ: 5,67 - 8,17%/năm

- Lĩnh lãi hàng quý: 8,04 - 8,61%/năm

- Lĩnh lãi hàng tháng: 5,78 - 8,55%/năm

- Lĩnh lãi hàng 6 tháng: 8,12 - 8,71%/năm.

Trong tháng 2, lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cũng được duy trì trong khoảng 5,8 - 9,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 2/2023

Nguồn: Ngân hàng Phương Đông

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.