Cập nhật lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 2/2023

Theo ghi nhận, ngân hàng Quốc Dân duy trì lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát ngày 1/2, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) không có điều chỉnh lãi suất tiền gửi đối với khách hàng cá nhân. Theo đó, 6 - 9,7%/năm khung lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được duy trì lãi suất tiết kiệm ở mức 6%/năm. 9,35%/năm là mức lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 6 tháng.

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiền gửi được ngân hàng huy động lãi suất cho các kỳ hạn 7 - 9 tháng cùng mức 9,4%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 9,5%/năm, không đổi so với tháng 1.

Tại kỳ hạn 13 - 60 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất không đổi so với lần phát hành gần nhất là 9,7%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất đối với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần là 1%/năm, không đổi so với tháng trước.

Ảnh: NCB

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng Quốc Dân dành cho các phương thức lĩnh lãi khác, cụ thể như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: 5,85 - 8,93%/năm

- Lĩnh lãi 1 tháng: 5,94 - 9,25%/năm

- Lĩnh lãi 3 tháng: 7,98 - 9,26%/năm

- Lĩnh lãi 6 tháng: 8,07 - 9,28%/năm

- Lĩnh lãi 12 tháng: 8,23 - 9,27%/năm.

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

           

01 Tuần

1

         

02 Tuần

1

         

01 Tháng

6

       

5,97

02 Tháng

6

5,98

     

5,94

03 Tháng

6

5,97

     

5,91

04 Tháng

6

5,95

     

5,88

05 Tháng

6

5,94

     

5,85

06 Tháng

9,35

9,17

9,24

   

8,93

07 Tháng

9,4

9,18

     

8,91

08 Tháng

9,4

9,15

     

8,84

09 Tháng

9,4

9,11

9,18

   

8,78

10 Tháng

9,5

9,17

     

8,8

11 Tháng

9,5

9,14

     

8,73

12 Tháng

9,5

9,1

9,17

9,28

 

8,67

13 Tháng

9,7

9,25

     

8,77

15 Tháng

9,7

9,19

9,26

   

8,65

18 Tháng

9,7

9,09

9,15

9,26

 

8,46

24 Tháng

9,7

8,89

8,96

9,06

9,27

8,12

30 Tháng

9,7

8,71

8,77

8,88

 

7,8

36 Tháng

9,7

8,54

8,6

8,7

8,89

7,51

60 Tháng

9,7

7,93

7,98

8,07

8,23

6,53

Nguồn: NCB

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo khảo sát mới nhất, lãi suất ngân hàng dành cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp cũng không có biến động mới. Theo đó, phạm vi lãi suất duy trì trong khoảng 5,5 - 8,45%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Các phương thức lĩnh lãi còn lại cũng được ngân hàng NCB duy trì ổn định so với tháng trước, cụ thể như sau: Lĩnh lãi đầu kỳ 5,1 - 8,02%/năm; lĩnh lãi hàng năm 7,94 - 8,16%/năm; lĩnh lãi 6 tháng 7,83 - 8,22%/năm; lĩnh lãi hàng quý 7,77 - 8,18%/năm và lĩnh lãi hàng tháng 5,3 - 8,15%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn, ngân hàng hiện đang triển khai mức lãi suất là 0,6%/năm, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng.

Loại kỳ hạn

Phương thức lĩnh lãi (ĐVT: %/năm)

Cuối kỳ

Hàng tháng

Hàng quý

6 tháng

Hàng năm

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

 

0,6

       

01 tuần

0,6

         

02 tuần

0,6

         

01 tháng

5,5

       

5,2

02 tháng

5,5

5,3

     

5,2

03 tháng

5,6

5,4

     

5,2

04 tháng

5,6

5,5

     

5,3

05 tháng

5,6

5,5

     

5,1

06 tháng

8,15

8,03

7,96

   

7,84

09 tháng

8,15

7,84

7,87

   

7,72

12 tháng

8,45

8,15

8,18

8,22

 

8,02

13 tháng

8,35

8,12

     

7,86

18 tháng

8,4

8,07

8,11

8,17

 

7,83

24 tháng

8,4

7,95

7,96

8,04

8,16

7,69

36 tháng

8,4

7,74

7,77

7,83

7,94

7,12

Nguồn: NCB

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.