Chi tiết lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 2/2023

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank không có biến động mới trong tháng này. Theo đó, khách hàng cá nhân vẫn sẽ nhận biểu lãi suất tại quầy trong khoảng 6 - 9,3%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Sang tháng 2, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vẫn ổn định ở mức cũ. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ đang được triển khai với lãi suất trong khoảng 6 - 9,3%/năm.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang có cùng mức lãi suất là 6%/năm. Tiếp đó là các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng với cùng mức 8,5%/năm.

Ngân hàng đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 9%/năm và 9,3%/năm cho hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng; mức 8,6%/năm cho kỳ hạn 14 tháng.

Khách hàng gửi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên được áp dụng lãi suất 10,7%/năm và được phê duyệt của Tổng giám đốc. Đối với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng: áp dụng lãi suất kỳ hạn 14 tháng lãi cuối kỳ.

Từ kỳ hạn 15 tháng đến kỳ hạn 36 tháng, lãi suất đang ở cùng mức 9%/năm. Trong đó, khách hàng gửi kỳ hạn 24 tháng lãi cuối kỳ, số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng lãi cuối kỳ.

Với tiền gửi kỳ hạn 36 tháng lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm và được phê duyệt của Tổng giám đốc. Đối với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng: áp dụng lãi suất kỳ hạn 35 tháng.

Ảnh: Nam A Bank

Xét đến các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, ngân hàng vẫn duy trì triển khai với mức lãi suất 1%/năm, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tương tự, các phương thức lĩnh lãi khác cũng có lãi suất ổn định trong tháng 2 này, chi tiết như sau:

- Lĩnh lãi hàng tháng: 5,94 - 9,05%/năm (kỳ hạn 2 - 36 tháng)

- Lĩnh lãi trước: 5,85 - 8,75%/năm (kỳ hạn 1 - 36 tháng)

- Lĩnh lãi hàng quý: 8,04 - 8,62%/năm (kỳ hạn 6 - 36 tháng)

- Lĩnh lãi 6 tháng một lần: 8,12 - 8,62%/năm (kỳ hạn 12 - 36 tháng)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI TRẢ TRƯỚC

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

1

-

-

-

-

1 tuần

(Từ 07 - 13 ngày)

1

-

-

-

-

2 tuần

(Từ 14 - 20 ngày)

1

-

-

-

-

3 tuần

(Từ 21 - 29 ngày)

1

-

-

-

-

1 tháng

(Từ 30 - 59 ngày)

6

-

5,97

-

-

2 tháng

(Từ 60 - 89 ngày)

6

5,98

5,94

-

-

3 tháng

(Từ 90 - 119 ngày)

6

5,97

5,91

-

-

4 tháng

(Từ 120 - 149 ngày)

6

5,95

5,88

-

-

5 tháng

(Từ 150 - 179 ngày)

6

5,94

5,85

-

-

6 tháng

8,5

8,35

8,15

8,41

-

7 tháng

9

8,8

8,55

-

-

8 tháng

9,3

9,05

8,75

-

-

9 tháng

8,5

8,26

7,99

8,32

-

10 tháng

8,5

8,24

7,93

-

-

11 tháng

8,5

8,21

7,88

-

-

12 tháng (**)

-

8,27

7,91

8,33

8,42

13 tháng (**)

-

8,25

7,86

-

-

14 tháng

8,6

8,22

7,81

-

-

15 tháng

9

8,55

8,08

8,62

-

16 tháng

9

8,52

8,03

-

-

17 tháng

9

8,5

7,98

-

-

18 tháng

9

8,47

7,92

8,53

8,62

19 tháng

9

8,44

7,87

-

-

20 tháng

9

8,41

7,82

-

-

21 tháng

9

8,38

7,77

8,44

-

22 tháng

9

8,35

7,72

-

-

23 tháng

9

8,33

7,67

-

-

24 tháng (***)

  -

8,3

7,62

8,36

8,44

25 tháng

9

8,27

7,57

-

-

26 tháng

9

8,25

7,53

-

-

27 tháng

9

8,22

7,48

8,28

-

28 tháng

9

8,19

7,43

-

-

29 tháng

9

8,17

7,39

-

-

30 tháng

9

8,14

7,34

8,2

8,28

31 tháng

9

8,11

7,3

-

-

32 tháng

9

8,09

7,25

-

-

33 tháng

9

8,06

7,21

8,12

 

34 tháng

9

8,04

7,17

-

-

35 tháng

9

8,01

7,12

-

-

36 tháng(****)

-

7,99

7,08

8,04

8,12

Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank

Cũng giống như khoản tiền gửi tại quầy, các khoản tiền gửi trực tuyến tiếp tục được triển khai với lãi suất trong khoảng 5,75 - 9,5%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank cao nhất đối với hình thức gửi tiền này là 9,5%/năm, đang được niêm yết cho ba kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 14 tháng.

So với khung lãi suất tại quầy, lãi suất ngân hàng dành cho tiền gửi trực tuyến đang chênh lệch 0,1 - 0,9 điểm %, với mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận tại kỳ hạn 14 tháng. 

Với những khách hàng chọn gửi tiền trực tuyến trong kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất hiện ở mức 1%/năm, chỉ được áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

1

02 tuần

1

03 tuần

1

01 tháng

5,75

02 tháng

5,75

03 tháng

5,9

04 tháng

5,9

05 tháng

5,9

06 tháng

9,1

07 tháng

9,5

08 tháng

9,5

09 tháng

9,1

10 tháng

9,1

11 tháng

9,1

12 tháng

9,5

13 tháng

9,5

14 tháng

9,5

15 tháng

9,3

16 tháng

9,3

17 tháng

9,3

18 tháng

9,3

24 tháng

9,3

36 tháng

9,3

Nguồn: Nam A Bank

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.