Lãi suất ngân hàng OceanBank ổn định trong tháng 2/2023

Theo khảo sát trong tháng 2, ngân hàng OceanBank duy trì khung lãi suất 6 - 9,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lựa chọn phương án lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Ghi nhận ngày 3/2 cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) ổn định trở lại trong tháng này.

Hiện tại, khách hàng cá nhân sẽ được nhận biểu lãi suất tại quầy không đổi trong khoảng 6 - 9,2%/năm. Khung lãi suất này được áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng dành cho kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng neo tại mức 6%/năm. Tiếp đó là các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng với cùng mức 8,8%/năm.

Ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 9%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng. Cao nhất ở thời điểm hiện tại là các kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với lãi suất ổn định 9,2%/năm.

Ảnh: OceanBank

Trong tháng 2 này, lãi suất tiền gửi dành cho khoản tiền gửi online tiếp tục được OceanBank triển khai trong cùng phạm vi 6 - 9,2%/năm với tiền gửi tại quầy và giống nhau tại tất cả các kỳ hạn.

Với những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, OceanBank đang đưa ra mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

8,8

8,8

07 tháng

8,8

8,8

08 tháng

8,8

8,8

09 tháng

8,8

8,8

10 tháng

8,8

8,8

11 tháng

8,8

8,8

12 tháng

9

9

13 tháng

9,2

9,2

15 tháng

9,2

9,2

18 tháng

9,2

9,2

24 tháng

9,2

9,2

36 tháng

9,2

9,2

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tiếp nối tháng trước, ngân hàng OceanBank cũng giữ nguyên lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 2 này.

Theo đó, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ đang được triển khai trong kỳ hạn 1 - 24 tháng với lãi suất trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện là 6,2%/năm, được niêm yết cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Các phương thức lĩnh lãi khác cũng có lãi ổn định như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: 4,39 - 5,83%/năm

- Lĩnh lãi hàng tháng: 4,59 - 6,03%/năm

- Lĩnh lãi hàng quý: 5,88 - 6,06%/năm

OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Tương tự, mức lãi suất 0,2%/năm cũng tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, của khách hàng doanh nghiệp.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

 

 

 

Over Night

0,2

 

 

 

1 tuần

0,2

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

01 tháng

4,6

4,39

 

 

02 tháng

4,6

4,39

4,59

 

03 tháng

5,1

4,85

5,07

 

04 tháng

5,1

4,85

5,06

 

05 tháng

5,1

4,85

5,05

 

06 tháng

5,7

5,39

5,63

 

07 tháng

5,7

5,39

5,62

 

08 tháng

5,7

5,39

5,6

 

09 tháng

5,7

5,39

5,59

 

10 tháng

5,7

5,39

5,58

 

11 tháng

5,7

5,39

5,56

 

12 tháng

6,2

5,83

6,03

6,06

24 tháng

6,2

5,83

5,85

5,88

Nguồn: OceanBank

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).