Chi tiết lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 3/2023

Tiếp nối tháng trước, ngân hàng OceanBank vẫn giữ nguyên phạm vi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 6 - 9,2%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát mới nhất cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục ổn định trong tháng 3 này.

Theo đó, ngân hàng đang niêm yết khung lãi suất 6 - 9,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng và lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng hiện có cùng mức lãi suất ngân hàng là 6%/năm. Lãi suất đang được niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng hiện là 8,8%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng đang có mức lãi suất là 9%/năm. Nhỉnh hơn là các kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với lãi suất cao nhất là 9,2%/năm.

Ảnh: OceanBank

Đối với khoản tiền gửi qua kênh Internet, OceanBank cũng duy trì phạm vi lãi suất tiền gửi trong khoảng 6 - 9,2%/năm cho kỳ hạn 1 - 36 tháng. Qua so sánh, có thể thấy, khung lãi suất này đang giống với lãi suất tại quầy ở tất cả các kỳ hạn.

Xét đến các khoản tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, OceanBank đang đưa ra mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

8,8

8,8

07 tháng

8,8

8,8

08 tháng

8,8

8,8

09 tháng

8,8

8,8

10 tháng

8,8

8,8

11 tháng

8,8

8,8

12 tháng

9

9

13 tháng

9,2

9,2

15 tháng

9,2

9,2

18 tháng

9,2

9,2

24 tháng

9,2

9,2

36 tháng

9,2

9,2

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng ổn định trong tháng 3 này.

Khách hàng lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, với tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng, sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng đang có mức cao nhất là 6,2%/năm.

Song song đó, ngân hàng còn đưa ra một số phương thức lĩnh lãi khác cho khách hàng doanh nghiệp, gồm: lĩnh lãi đầu kỳ với lãi suất trong khoảng 4,39 - 5,83%/năm; lĩnh lãi hàng tháng với lãi suất 4,59 - 6,03%/năm; và lĩnh lãi hàng quý với lãi suất 5,88 - 6,06%/năm.

Với các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng, lãi suất trong tháng này ổn định tại mức 0,2%/năm. Mức lãi suất tương tự cũng được giữ nguyên cho các khoản tiết kiệm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

 

 

 

Over Night

0,2

 

 

 

1 tuần

0,2

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

01 tháng

4,6

4,39

 

 

02 tháng

4,6

4,39

4,59

 

03 tháng

5,1

4,85

5,07

 

04 tháng

5,1

4,85

5,06

 

05 tháng

5,1

4,85

5,05

 

06 tháng

5,7

5,39

5,63

 

07 tháng

5,7

5,39

5,62

 

08 tháng

5,7

5,39

5,6

 

09 tháng

5,7

5,39

5,59

 

10 tháng

5,7

5,39

5,58

 

11 tháng

5,7

5,39

5,56

 

12 tháng

6,2

5,83

6,03

6,06

24 tháng

6,2

5,83

5,85

5,88

Nguồn: OceanBank

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.