Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 2/2023 cao nhất là bao nhiêu?

So với tháng trước, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng GPBank vẫn duy trì ở mức cũ. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 8,95%/năm dành cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên có kỳ hạn 13 tháng.

Lãi suất ngân hàng GPBank đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Sang tháng 2, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi dành cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn thông thường.

Theo đó, khách hàng lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 6 - 8,7%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Hiện tại, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang có cùng mức lãi suất là 6%/năm. Tiếp đó là kỳ hạn 6 tháng với mức 8,4%/năm và hai kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng với cùng mức 8,45%/năm.

Ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 8,5%/năm và 8,6%/năm lần lượt cho hai kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang được triển khai với mức lãi suất 8,7%/năm.

Ảnh: GPBank

Đối với phương thức lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất tiết kiệm cũng ổn định trong tháng này, cụ thể là dao động trong khoảng 5,85 - 8,06%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng có mức cao nhất là 8,06%/năm.

Tương tự, các phương thức lĩnh lãi định kỳ cũng có lãi suất không đổi như sau: 5,94 - 8,34%/năm (lĩnh lãi 1 tháng), 7,81 - 8,34%/năm (lĩnh lãi 3 tháng), 7,88 - 8,42%/năm (lĩnh lãi 6 tháng) và 8,04 - 8,35%/năm (lĩnh lãi 12 tháng).

Xét đến các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tuần, 1 - 3 tuần và không kỳ hạn, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất 1%/năm. Lưu ý, chỉ dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Trả lãi Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

1

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

1

1 tuần

-

-

-

-

-

1

2 tuần

-

-

-

-

-

1

3 tuần

-

-

-

-

-

1

1 tháng

5,97

-

-

-

-

6

2 tháng

5,94

5,99

-

-

-

6

3 tháng

5,91

5,97

-

-

-

6

4 tháng

5,88

5,96

-

-

-

6

5 tháng

5,85

5,94

-

-

-

6

6 tháng

8,06

8,26

8,31

-

-

8,4

7 tháng

8,05

8,28

-

-

-

8,45

8 tháng

8

8,25

-

-

-

8,45

9 tháng

7,99

8,27

8,33

-

-

8,5

12 tháng

7,92

8,28

8,34

8,42

-

8,6

13 tháng

7,95

8,34

-

-

-

8,7

15 tháng

7,85

8,29

8,34

-

-

8,7

18 tháng

7,7

8,21

8,26

8,35

-

8,7

24 tháng

7,41

8,05

8,1

8,18

8,35

8,7

36 tháng

6,9

7,76

7,81

7,88

8,04

8,7

Nguồn: GPBank

Lãi suất tiền gửi ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên

Lãi suất ngân hàng GPBank dành cho khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên hiện vẫn dao động trong khoảng 8,65 - 8,95%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6 - 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, kỳ hạn 6 tháng đang được ấn định với mức lãi suất 8,65%/năm; kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng là 8,7%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 8,75%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 8,85%/năm; và kỳ hạn 13 tháng là 8,95%/năm.

Tương tự, lãi suất ngân hàng dành cho các phương án lĩnh lãi khác cũng không có thay đổi so với tháng trước, cụ thể như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ (kỳ hạn 6 - 13 tháng): 8,13 - 8,29%/năm

- Lĩnh lãi định kỳ:

+ Lĩnh lãi 1 tháng (kỳ hạn 6 - 13 tháng): 8,49 - 8,57%/năm

+ Lĩnh lãi 3 tháng (kỳ hạn 6, 9, 12 tháng): 8,56 - 8,57%/năm

+ Lĩnh lãi 6 tháng (kỳ hạn 12 tháng): 8,66%/năm

Qua so sánh, có thể thấy, các khung lãi suất vừa nêu cao hơn khoảng 0,21 - 0,25%/năm so với lãi suất tương ứng được niêm yết tại kỳ hạn 6 - 13 tháng của biểu lãi suất thông thường.

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 100 triệu đồng trở lên

6 tháng

8,29

8,5

8,56

-

8,65

7 tháng

8,28

8,52

-

-

8,7

8 tháng

8,22

8,49

-

-

8,7

9 tháng

8,21

8,5

8,57

-

8,75

12 tháng

8,13

8,51

8,57

8,66

8,85

13 tháng

8,16

8,57

-

-

8,95

Nguồn: GPBank

 

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.