Chính phủ yêu cầu đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng tại Hà Nội

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương có vùng đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị để có phương án, giải pháp hiệu quả chống ngập úng đô thị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022. Theo đó, nhận định thời gian tới áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng, nền kinh tế chịu tác động, ảnh hưởng mạnh của những biến động từ bên ngoài; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai, bão, lũ, sạt lở đất..., ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc, khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu.

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, bất động sản, Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, có giải pháp khắc phục các kế hoạch, dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại không hoặc chưa được đưa vào khai thác, sử dụng;

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách phát triển và tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Chính phủ cũng yêu cầu đánh giá, dự báo bối cảnh, tình hình thị trường bất động sản, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi tổ chức Hội nghị về phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

 Khu vực phía trước Tràng Tiền Plaza trong cơn mưa lớn tối 13/6. (Ảnh: Facebook Tôi yêu Thủ đô Hà Nội).

Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương có vùng đô thị lớn (Hà Nội, TP HCM,...) rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị để có phương án, giải pháp hiệu quả chống ngập úng đô thị nhằm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, khẩn trương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định.

Chính phủ cũng giao bộ này tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết mới về đất đai; hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các địa phương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025.

chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.