Chốt tiến độ chỉ định thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Dự kiến đến ngày 5/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán toàn bộ 12 dự án thành phần.

Chiều 13/10, Bộ Giao thông Vận tải thông tin, sau khi phê duyệt xong 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 , hiện nay, các chủ đầu tư đã trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật được 208 km trong tổng 721,2 km, đạt 29%. Dự kiến đến ngày 5/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán toàn bộ 12 dự án thành phần.

Liên quan tới công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và chuẩn bị khởi công, Bộ Giao thông Vận tải cho biết là đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) rà soát phạm vi, quy mô gói thầu xây lắp và trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tính đến giữa tháng 10/2022, Bộ Giao thông Vận tải đang tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo với các mốc tiến độ như sau: phê duyệt thiết kế, dự toán gói thầu đầu tiên cho toàn bộ 12 dự án thành phần (để gửi Kiểm toán nhà nước) trước ngày 31/10/2022; kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán các gói thầu khởi công xong trước ngày 20/11/2022; hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu trước ngày 20/11/2022; lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát xong trước ngày 16/12/2022.

Trên cơ sở các bước tiến độ nêu trên, các chủ đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng xây lắp trước ngày 20/12/2022; chuẩn bị công tác khởi công các gói thầu đầu tiên từ ngày 21/12/2022 đến này 24/12/2022. Các gói thầu còn lại hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công trong quý I/2023 theo đúng yêu cầu Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

Dự kiến, dự toán các gói thầu xây lắp dự kiến được chuyển sang Kiểm toán Nhà nước soát xét trong đợt đầu gồm: Gói thầu số 1 đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi; Gói thầu số 2 đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; Gói thầu số 3 đoạn Vũng Áng - Bùng; Gói thầu số 2 đoạn Bùng - Vạn Ninh; Gói thầu số 2 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ; Gói thầu số 1 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Gói thầu số 1 đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Gói thầu số 2 đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh; Gói thầu số 2 đoạn Chí Thạnh - Vân Phong; Gói thầu số 3 đoạn Vân Phong - Nha Trang; Gói thầu số 2 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Gói thầu số 3 đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện kiểm toán các gói thầu trước khi chỉ định thầu. Đồng thời tại Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội giao Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán các gói thầu của Dự án trước khi chỉ định thầu.

“Tuy nhiên, hiện nay Kiểm toán nhà nước đang đợi ý kiến chấp thuận của Quốc hội để triển khai thực hiện”, Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

chọn
Chân dung doanh nghiệp đề xuất KĐT hơn 3.600 tỷ ở Khánh Hoà: Thành lập bởi VinaCapital, chủ dự án 180 ha ở Nha Trang
Vừa qua, liên danh Đô thị Vĩnh Thái đã đề xuất đầu tư khu đô thị gần 500 ha tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà. Vĩnh Thái tiền thân là doanh nghiệp nằm dưới sự quản lý của quỹ đầu tư VinaCapital, được biết đến là chủ đầu tư của Khu đô thị Mỹ Gia tại TP Nha Trang.