Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ thị 'chú ý đặc biệt' đến các vùng sốt đất ảo

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có dấu hiệu "sốt ảo" nhằm ngăn chặn việc đầu cơ đất đai.

Các khu vực có dấu hiệu "sốt ảo" phải được chú ý đặc biệt

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành chỉ thị nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh này yêu cầu UBND cấp xã phải tăng cường kiểm tra, xây dựng cơ chế khuyến khích phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật đất đai; khi phát hiện các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất phải có trách nhiệm chỉ đạo thiết lập hồ sơ xử lý ngay và xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu các khu vực có dấu hiệu gia tăng đột biến tình trạng chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, "sốt ảo" phải được chú ý đặc biệt để chỉ đạo cơ quan chuyên môn. UBND cấp xã sớm kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm nêu trên.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản; tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi môi giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật tại các khu vực có dự án khu đô thị, khu dân cư. 

Từ đó, UBND tỉnh sẽ đưa ra các giải pháp để ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, lập các dự án "ảo" và phân lô bán nền trái quy định của pháp luật tại các khu vực quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường rà soát các công trình dự án "quá hạn", ngăn chặn việc trục lợi bồi thường

Đối với các dự án, công trình đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện, UNND cấp xã cần báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng tại các khu vực quy hoạch đầu tư dự án trọng điểm, các khu vực lân cận khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, sân golf… đang đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phải phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện theo quy định. 

Tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, rà soát công tác triển khai lập quy hoạch chi tiết (1/500) các dự án khu dân cư và một số loại dự án khác… để tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập nhằm đảm bảo việc quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch phù hợp thực tiễn của tỉnh và quy định của pháp luật.

Đồng thời, cần có văn bản hướng dẫn việc cấp phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn các khu vực đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt và công bố xác định phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm ngăn chặn việc trục lợi bồi thường.

chọn