Công ty con của Vingroup lãi kỷ lục năm

Năm 2023, VEFAC - công ty con của Vingroup báo lãi kỷ lục kể từ khi lên UPCoM, chủ yếu nhờ khoản doanh thu từ hoạt động tài chính 564 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - Mã: VEF) cho thấy doanh thu thuần hơn 6 tỷ đồng, chủ yếu là hoạt động hội chợ, triển lãm, gấp 24 lần con số 247 triệu đồng quý cuối năm 2022. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp.

Tuy nhiên, nhờ 118 tỷ đồng doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay nên VEFAC lãi sau thuế 91 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và thấp nhất trong vòng 5 quý trở lại đây.

Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 9 tỷ đồng, gấp 9 lần năm trước. Nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính, công ty lãi sau thuế 435 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ khi lên UPCoM (2015).

So với kế hoạch doanh thu 10 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ, VEFAC đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận vượt 118% chỉ tiêu cả năm.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023.

VEFAC là công ty con do Vingroup nắm hơn 83% vốn điều lệ, với ngành nghề chính là tổ chức các hội chợ triển lãm. Những năm gần đây, hoạt động tài chính (bao gồm lãi từ cho vay, lãi tiền gửi,...) mới là nguồn thu chính, giúp VEFAC có lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm dù doanh thu thuần chỉ mang về vỏn vẹn vài tỷ đồng.

Hoạt động tài chính giúp VEFAC có lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính).

Tại thời điểm 31/12/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của VEFAC là 1.330 tỷ đồng, chiếm gần 14% tổng tài sản. Các khoản phải thu từ cho vay ngắn và dài hạn lên tới 3.034 tỷ đồng tại cuối kỳ, đây là các khoản phải thu về cho vay các đối tác, lãi suất 11% - 12%/năm và được đảm bảo.

Hàng tồn kho ở mức hơn 2.462 tỷ đồng vào cuối năm, đây là các khoản chi phí liên quan đến việc đầu tư dự án Khu đô thị mới tại xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bên cạnh đó báo cáo ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang xấp xỉ 2.641 tỷ đồng, tăng 47% sau một quý.

Tại cuối tháng 12/2023, tổng nợ phải trả gần 6.727 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác lên tới 6.191 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, riêng khoản phải trả cho Vingroup là 4.900 tỷ đồng.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của VEFAC hơn 3.076 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.405 tỷ và 1.666 tỷ đồng là vốn góp.ty

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cụm công nghiệp ở Đan Phượng ngay chân cầu Hồng Hà sắp xây dựng
Cụm công nghiệp Hồng Hà ở huyện Đan Phượng nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.