Cử tri Hà Nội đề xuất điều chỉnh qui hoạch đường Hồ Tây - Ba Vì do đi qua giữa khu tái định cư

Dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm đã giao cho các hộ dân từ năm 2010, trước khi Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khai dự án khu vực trên xảy ra tình trạng dự án chồng dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người dân.
Bộ Xây dựng lên tiếng về qui hoạch trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Trục hướng tâm Hồ Tây - Ba Vì từ Văn Cao đến Vành đai 4 có chiều dài khoảng 14km. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Bộ Xây dựng vừa có trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau Kì họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV với về trục Hồ Tây - Ba Vì.

Cụ thể, cử tri phản ánh dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm (giao cho các hộ dân từ năm 2010).

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh qui hoạch của dự án này trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để tránh tình trạng dự án chồng dự án, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết theo Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 định hướng quy hoạch Trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến đường giao thông (đối ngoại, hướng tâm) gắn kết đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Hòa Lạc (đô thị cửa ngõ phía Tây Hà Nội).

Bộ Xây dựng lên tiếng về qui hoạch trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, trục Hồ Tây - Ba Vì được xác định trên cơ sở kéo dài đường Hoàng Quốc Việt từ Vành đai 3 đến Quốc lộ 32. (Ảnh: Hạ Vũ).

Theo Bộ này, việc xây dựng và hoàn chỉnh trục giao thông hướng tâm Hồ Tây - Ba Vì được xác định là một trong các chương trình ưu tiên đầu tư (công trình hạ tầng kĩ thuật giao thông).

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đoạn đường được xác định trên cơ sở kéo dài đường Hoàng Quốc Việt từ Vành đai 3 đến Quốc lộ 32.

Qui hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 xác định Trục Hồ Tây - Ba Vì trong mạng lưới đường đô thị và ngoài đô thị.

Cụ thể hóa Qui hoạch chung, Qui hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lập, phê duyệt các qui hoạch phân khu đô thị (H2-1, GS), qui hoạch chi tiết khu vực liên quan làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

"Căn cứ Luật Qui hoạch đô thị và pháp luật liên quan, việc tổ chức triển khai thực hiện qui hoạch thuộc trách nhiệm của UBND các cấp.

Tại Điều 2 Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện qui hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên; chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật; quản lí chặt chẽ các quĩ đất dự kiến để phát triển các công trình, các khu chức năng quan trọng của đô thị theo đúng quy hoạch.

Bộ Xây dựng kiểm tra việc thực hiện Qui hoạch chung được duyệt theo qui định chức năng, nhiệm vụ", Bộ Xây dựng thông tin.

Bộ cũng cho biết quá trình triển khai thực hiện theo qui hoạch có vấn đề như cử tri phản ánh: Dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm đã giao cho các hộ dân từ năm 2010, trước khi Qui hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khai dự án khu vực trên xảy ra tình trạng dự án chồng dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người dân.

Bộ Xây dựng lên tiếng về qui hoạch trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm đã giao cho các hộ dân từ năm 2010, trước khi Qui hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Ảnh: Hạ Vũ).

Theo Bộ này, việc điều chỉnh qui hoạch như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện qui hoạch, đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh qui hoạch và các qui định pháp luật về qui hoạch đô thị (Luật Qui hoạch đô thị năm 2009, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến qui hoạch năm 2018 và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật).

Đối với các qui hoạch phân khu, qui hoạch chi tiết việc xem xét, quyết định thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội.

Hiện nay, UBND TP Hà Nội đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội làm cơ sở đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tổng thể Qui hoạch chung theo qui định.

chọn