Đà Nẵng: Qui hoạch đô thị Trung tâm rộng hơn 1.866 hecta

Với diện tích nghiên cứu thiết kế là 1.866 ha, đô thị trung tâm Đà Nẵng sẽ bao trùm toàn bộ diện tích quận Hải Châu và một phần diện tích các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi UBND TP đề nghị phê duyệt thiết kế đô thị khu vực trung tâm TP Đà Nẵng sau khi đã hoàn thành lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia,18 đơn vị, sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn qui hoạch chung của Singapore.

Theo đồ án qui hoạch, diện tích nghiên cứu thiết kế đô thị do Viện qui hoạch TP Đà Nẵng thực hiện là 1.866 ha, bao gồm toàn bộ diện tích quận Hải Châu và một phần diện tích các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ. 

Phạm vi thiết kế với phía tây giáp sân bay Đà Nẵng, phía đông giáp sông Hàn, phía nam giáp đường Thăng Long, phía bắc giáp đường Nguyễn Tất Thành.

“Đồ án thiết kế đô thị lần này sẽ qui định cụ thể một số chỉ tiêu chính về độ cao, mật độ, hệ số cho từng nhóm công trình chung cư, khách sạn, văn phòng, trung tâm siêu thị, nhà hàng, bãi đậu xe…”, Viện qui hoạch Đà Nẵng cho biết.

Tron khi đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng (đơn vị chủ quản Viện qui hoạch) chia sẻ thêm về đồ án qui hoạch phân khu khu vực trung tâm TP được đã được phê duyệt trước đây chưa xác định vị trí công trình điểm nhấn. 

Chính vì vậy, UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu vị trí các công trình điểm nhấn trong qui hoạch chung, cụ thể hóa và định hình thiết kế kiến trúc công trình trong đồ án điều chỉnh qui hoạch phân khu lần này.

Bên cạnh đó, đồ án thiết kế đô thị sẽ làm thay đổi các tiêu chí xây dựng đối với một số khu đất, nên Sở Tài nguyên và Môi trường cần thiết kiểm tra, đề xuất các vấn đề liên quan về nghĩa vụ tài chính để TP xem xét, quyết định.

“Đây là đồ án có qui mô nghiên cứu rất lớn, có ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất trong phạm vi qui hoạch nên đã trình UBND TP để báo cáo Thường trực HĐND TP xin ý kiến trước khi phê duyệt”, Sở Xây dựng Đà Nẵng nêu ý kiến.

chọn