Đại biểu Quốc hội đề xuất ban hành Luật Bảo vệ người tốt

Trong phiên thảo luận sáng 22/5, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt.
Đại biểu Quốc hội đề xuất ban hành Luật Bảo vệ người tốt - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh chương trình của năm 2020, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh nói, xã hội được điều chỉnh bởi nhiều chế định, trong đó có có hai chế định cơ bản là pháp luật và đạo đức.

"Xã hội ngày càng phát triển, qui định pháp luật ngày càng bao quát đến hầu hết các hành vi của con người. Còn chế định đạo đức thì sao?", ông Cảnh nêu vấn đề và cho rằng, trong nhiều việc, xã hội còn vô cảm trước những khó khăn, nguy hiểm của người khác. Với những người không sẵn lòng giúp người khác đã đành, ngay cả với người tốt, khi nhìn thấy vấn đề gì đó họ cũng không dám tham gia vì sợ phiền hà, hiểu nhầm.

Theo quy định, đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; còn chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sẽ do Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ nhất của năm trước.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nhiều người “có thể giúp đỡ người khác không mong được trả ơn, nhưng họ không làm bởi hành động của họ có rủi ro mà chưa được pháp luật bảo vệ, bởi ngoài tự bảo vệ cho bản thân thì họ phải chăm lo cho gia đình. Pháp luật mà chỉ qui định việc tốt là nghĩa vụ thì sẽ bị hạn chế vì từng con người mong muốn làm việc tốt", ông Cảnh nói.

Do đó, theo ông Cảnh, để phát huy hành vi đạo đức trong xã hội, ông đề nghị Quốc hội ban hành luật Bảo vệ người làm việc tốt.

Trong các kì họp Quốc hội trước đây, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã đề xuất qui định kho biển số xe, điện thoại là tài sản công và đem đấu giá để thu tiền cho ngân sách Nhà nước. Liên quan đến Bộ luật lao động, ông Cảnh từng cho rằng nên điều chỉnh giờ làm từ 8h30, kết thúc lúc 17h, nghỉ trưa một tiếng.

chọn