Đất có quy hoạch ở huyện Yên Định, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Định theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Yên Định có diện tích 228,83 km2 với dân số 165.830 người (2019). Huyện Yên Định có 26 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 4 thị trấn là Quán Lào (huyện lỵ), Quý Lộc, Thống Nhất, Yên Lâm và 22 xã là Định Bình, Định Công, Định Hải, Định Hòa, Định Hưng, Định Liên, Định Long, Định Tân, Định Tăng, Định Thành, Định Tiến, Yên Hùng, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Tâm, Yên Thái, Yên Thịnh, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường.

Trên địa bàn huyện Yên Định hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Định là khu đất nằm gần khu vực cây xăng Định Hưng về phía đông bắc. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Định trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài ra, các khu đất có quy hoạch ở một phần diện tích huyên có thể tham khảo thêm theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Lào - huyện Yên Định đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025; bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Quý Lộc, huyện Yên Định đến năm 2025; bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Định thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Đất có quy hoạch ở huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Huyện Yên Định thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định. (Ô kẻ viền đen).

Đất có quy hoạch ở huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Yên Định TẠI ĐÂY.