Đất có quy hoạch ở phường Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Long Anh, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Phường Long Anh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 5,79 km², dân số năm 2019 là 11.243 người, mật độ dân số đạt 1.942 người/km². Phường giáp với nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, phía đông giáp huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Quang; phía tây giáp phường Tào Xuyên và phường Hàm Rồng; phía nam giáp phường Nam Ngạn với ranh giới tự nhiên là sông Mã; phía bắc giáp huyện Hoằng Hóa.

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa người dân có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Long Anh có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Long Anh:

Đất có quy hoạch ở phường Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Long Anh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG LONG ANH thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa tại đây.


Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Long Anh TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).