Đất dính quy hoạch ở xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà theo bản đồ sử dụng đất.

Đại Cường là một trong 29 thị trấn và xã của huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, là một trong những xã nằm ở cuối huyện. Dân số xã tính đến năm 2012 là 4.068 người với 3 thôn, bao gồm: Giang Triều, Kim Giang và Đông Đình. Xã có diện tích tự nhiên là 4,768 km2.

Địa bàn xã Đại Cường có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Đại Cường được thể hiện trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa đến năm 2030. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung tròn màu hồng là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Đại Cường:

Đất dính quy hoạch ở xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Đại Cường trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ứng Hoà.

Đất dính quy hoạch ở xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Đại Cường hiện có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;...

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XàĐẠI CƯỜNG thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ứng Hoà tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).

chọn
VCSC: Kế hoạch tái cơ cấu đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Tasco giai đoạn 2022-2027
Theo VCSC, Tasco có khả năng thực hiện kế hoạch doanh thu 11.400 tỷ đồng năm nay nếu thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu đối với hoạt động kinh doanh và hưởng lợi từ mảng thu phí khi hệ thống ETC trở nên phổ biến.