Đất dính quy hoạch ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Đông Sơn nằm ở phía bắc của huyện Chương Mỹ. Xã có diện tích 7,48 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai.

Xem ngay: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội 

Cụ thể, phía đông xã Đông Sơn giáp xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ); phía tây giáp huyện Quốc Oai; phía nam giáp xã Thanh Bình và xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ), phía bắc giáp huyện Quốc Oai.

Địa bàn xã Đông Sơn có một số khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Đông Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Đông Sơn:

Đất dính quy hoạch ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Đông Sơn trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đất dính quy hoạch ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất dính quy hoạch ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đông Sơn hiện có một số dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, như dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá khu nhà trẻ cũ xã Đông Sơn; Cải tạo nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn, huyện Chương Mỹ;...

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XÃ ĐÔNG SƠN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chương Mỹ tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).