Đất Xanh sắp phát hành thêm 78 triệu cp, vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 6.000 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh sắp phát hành thêm 77,7 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ phát hành 15%), dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.200 tỷ đồng lên 5.977 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng vào ngày 10/9 tới đây. Với tỷ lệ phát hành 15%, cứ mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phần Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 77,7 triệu đơn vị, tương đương hơn 777 tỷ đồng theo mệnh giá. Dự kiến sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 5.200 tỷ đồng lên 5.977 tỷ đồng.

Trước thời điểm phát hành của Đất Xanh, ngày 16/8 vừa qua, thành viên Vietnam Enterprise Investments Limited của nhóm nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ từ 17,0749% xuống 16,6890%. 

Tạm tính theo giá kết phiên 16/8 là 23.800 đồng/cp, Dragon Capital đã thu khoảng 47,6 tỷ đồng từ việc bán lượng cổ phiếu trên.

Sau 6 tháng đầu năm, Đất Xanh đã thu về hơn 6.517 tỷ đồng doanh thu, tăng 503%, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Đất Xanh đạt 1.189 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 374 tỷ đồng. 

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, công ty đã đẩy bán gần hết hàng tồn kho tại dự án Opal Boulevard và một phần dự án Gem Sky World Long Thành. Nợ vay tài chính của công ty trong ngắn hạn đạt 3.062 tỷ đồng, tăng 48% do các khoản vay bằng trái phiếu gần đến ngày đáo hạn. Nợ dài hạn không biến động đáng kể, đạt 3.913 tỷ đồng. 

chọn