Đấu giá 19 lô đất tại TP Quảng Ngãi, khởi điểm gần 26 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá 19 lô đất ở tại khu dân cư khối 3, khu dân cư khối 9, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

 

Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Quảng Ngãi, có địa chỉ tại số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Đây là tải sản của UBND phường Trần Phú. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 19 lô đất ở tại Khu dân cư khối 3, Khu dân cư khối 9, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi.

Các lô đất ở này có diện tích từ 83,5 m2 đến 120 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 848 triệu đến hơn 1,9 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 169 triệu đồng đến 386 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 

 

 Danh sách 19 lô đất sắp được đấu giá tại TP Quảng Ngãi.

Xem tài sản trong giờ hành chính từ nay đến ngày 20/6 tại thực địa. Bán hồ sơ đấu giá từ nay đến 10h, ngày 29/6 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản.

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ nay đến 11h, ngày 29/6 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản.

Nộp tiền đặt trước từ ngày 28/6 đến 11h ngày 30/6. Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 11h ngày 30/6 (trong giờ hành chính).

Đấu giá theo hình thức lời nói với phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 2/7 tại Hội trường UBND phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi.

 

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.