Đấu giá 39 ô đất liền kề tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/m2

39 ô đất ở tại khu 12 (đồng Gốc Sung), xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 120 m2/ô đến 251 m2/ô.

Công ty Đấu gia hợp danh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND huyện Thanh Thủy.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 39 ô đất ở tại khu 12 (đồng Gốc Sung), xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Các ô đất có diện tích từ 120 m2/ô đến 251 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 5,5 đến 8 triệu đồng/m2.

STT

Ô/thửa đất

Diện tích

Đơn giá

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

 

Khu LK1

       

1

LK1 -16

153,9

8.000.000

1.231.200.000

180.000.000

2

LK1 -17

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

3

LK1 -18

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

4

LK1 -19

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

5

LK1 -20

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

6

LK1 -21

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

7

LK1 -22

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

8

LK1 -23

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

9

LK1 -24

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

10

LK1 -25

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

11

LK1 -26

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

12

LK1 -27

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

13

LK1 -28

251,3

8.000.000

2.010.400.000

400.000.000

 

Khu LK2

   

-

 

1

LK2-13

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

2

LK2-14

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

3

LK2-15

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

4

LK2-16

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

5

LK2-17

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

6

LK2-18

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

7

LK2-19

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

8

LK2-20

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

9

LK2-21

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

10

LK2-22

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

11

LK2-23

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

12

LK2-24

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

13

LK2-25

230,9

7.000.000

1.616.300.000

300.000.000

 

Khu LK3

   

-

 

1

LK3-10

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

2

LK3-11

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

3

LK3-12

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

4

LK3-13

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

5

LK3-14

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

6

LK3-15

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

7

LK3-16

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

8

LK3-17

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

9

LK3-18

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

10

LK3-19

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

11

LK3-20

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

12

LK3-21

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

13

LK3-22

217,6

7.000.000

1.523.200.000

300.000.000

 

Tổng

5.121,5

 

32.955.700.000

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 28/4 đến 16h30 ngày 16/5 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy. 

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính) trong hai ngày 8/5 và 9/5 tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 28/4 đến 16h30 ngày 16/5 qua đường bưu chính đến Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy; và nộp tiền đặt trước từ ngày 16/5 đến 17h ngày 18/5 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm buổi công bố giá bắt đầu lúc 8h ngày 19/5 (thứ sáu) tại Hội trường UBND xã Đồng Trung.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 02103 842 215 – 086 55444 36; hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy, địa chỉ UBND huyện Thanh Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, điện thoại 0988 581 248.

chọn