Đấu giá 48 lô đất tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, giá khởi điểm cao nhất hơn 4,5 tỷ đồng/lô

48 lô đất diện tích từ 100 m2 đến 193,7 m2 tại huyện Yên Định, Thanh Hóa sẽ được đấu giá vào ngày 5/3.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất tại MB 01 Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

48 lô đất này được chia làm 3 khu gồm 32 lô thuộc khu CLA, 14 lô thuộc khu B và 2 lô thuộc khu H.

Các lô đất có diện tích từ 100 m2 đến 193,7 m2. Giá khởi điểm mỗi lô từ 750 triệu đồng đến hơn 4,5 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 150 triệu đồng đến 450 triệu đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến từ 2/3 đến 18h ngày 4/3.

Đấu giá 48 lô đất tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, giá khởi điểm cao nhất hơn 4,5 tỷ đồng/lô - Ảnh 1.

Đấu giá 48 lô đất tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, giá khởi điểm cao nhất hơn 4,5 tỷ đồng/lô - Ảnh 2.

Thời gian bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 4/2 đến ngày 2/3 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hưng Thịnh và UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Riêng ngày 2/3 thu hồ sơ tại UBND thị trấn Quán Lào.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra lúc 8h ngày 5/3 tại Hội trường công sở UBND Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

chọn