Đấu giá 95 thửa đất ở đô thị tại TP Yên Bái, khởi điểm từ 1,57 tỷ đồng/thửa

95 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, có diện tích từ 100 m2/thửa đến 200 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Yên Bái.

Cụ thể là quyền sử dụng 95 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Diện tích các thửa đất từ 100 đến 200 m²/thửa, tổng diện tích đất đấu giá 10.750 m2.

95 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 1,57 tỷ đồng/thửa đến 3,21 tỷ đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm các thửa đất là 189,56 tỷ đồng.

Về hạ tầng kỹ thuật, các thửa đất là đất trống, không có công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

 

 

 

 Thông tin 95 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại buổi công bố giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, chi nhánh Yên Bái vào 8h30 các ngày 10/10, 11/10 (giờ hành chính).

Thời gian mua, nộp hồ sơ từ 8h ngày 5/10 đến 17h ngày 21/10 (giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, chi nhánh Yên Bái, địa chỉ số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 19/10 đến 17h ngày 21/10.

Buổi công bố giá tổ chức vào 8h ngày 24/10 tại hội trường Nhà văn hoá tổ dân phố số 13, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, chi nhánh Yên Bái, địa chỉ số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 036792 9999.

chọn