Yên Bái có 40 dự án FDI gần 483 triệu USD

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 40 dự án vốn FDI, 52 doanh nghiệp vốn FDI đang đầu tư.

Một góc TP Yên Bái. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 483 triệu USD, tương đương 10.867 tỷ đồng đến từ 10 quốc gia.

Trong đó lĩnh vực chế biến khoáng sản có 15 dự án; lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp có 18 dự án; lĩnh vực gia công, lắp ráp có 1 dự án; lĩnh vực công nghiệp dệt may có 3 dự án; lĩnh vực công nghiệp khác có 1 dự án; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 2 dự án. 

Có 52 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đang đầu tư trên địa bàn tỉnh (trong đó có 30 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 22 doanh nghiệp có một phần vốn đầu tư nước ngoài), chiếm 1,8 % tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh với tổng vốn điều lệ khoảng 4.400 tỷ đồng.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.