Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng

Theo UBKT Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.
de nghi ky luat nguyen chu tich tinh gia lai pham the dung
Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng. Ảnh: Báo Chính phủ

Tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận về kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng.

Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016, UBKT Trung ương kết luận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh.

Vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như:

Giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

Quyết định mở 05 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, UBKT Trung ương kết luận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ.

de nghi ky luat nguyen chu tich tinh gia lai pham the dung Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng bằng cấp thiếu trung thực

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng bằng cấp thiếu trung thực.

Đối với nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng, UBKT Trung ương kết luận ông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Dũng cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ.

Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

UBKT Trung ương nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

de nghi ky luat nguyen chu tich tinh gia lai pham the dung Mắc khuyết điểm nghiêm trọng, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ cùng bị đề nghị kỷ luật

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ đến mức phải thi ...

chọn
Toàn cảnh vị trí sẽ xây hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư dự kiến 2.293 tỷ đồng.