Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án)

Các thí sinh và giáo viên có thể tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 và đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia nhằm giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với dạng đề thi trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia chính thức.

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (Sở GD&ĐT Hải Dương) và đáp án chi tiết. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, mã đề 132. Mỗi thí sinh sẽ có 50 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án) - Ảnh 1.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án) - Ảnh 2.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án) - Ảnh 3.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án) - Ảnh 4.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1. (Nguồn: Doctailieu.com).

Sau đây là bảng đáp án của đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1, học sinh và giáo viên có thể tham khảo:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1 (có đáp án) - Ảnh 5.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 1. (Nguồn: Doctailieu.com).


chọn