Điều chỉnh qui hoạch chung TP Hà Nội: Hạn chế công trình thấp tầng tại Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND thành phố Hà Nội, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu qui hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trong các khu vực: Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng, góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử.

Song song với đó, UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh một phần quĩ đất trên địa bàn huyện Gia Lâm để xây dựng các khu đô thị hiện đại, công viên chuyên đề, công viên giải trí, các khu công viên cây xanh; tạo ra khu đô thị hấp dẫn, thu hút người dân, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô lịch sử, đảm bảo qui chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật qui hoạch đô thị và yêu cầu phát triển bền vững.

Theo qui hoạch chung về việc xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt năm 2011, Hà Nội sẽ là trung tâm đầu não chĩnh trị, hành chính của cả nước và là đô thị loại đặc biêt, thành phố sẽ trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, đào tạo và khoa học kĩ thuật quan trọng của cả nước. Thủ đô được qui hoạch sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Hiện nay TP Hà Nội đang được phát triển theo mô hình chùm đô thị, trong đó có 5 đô thị vệ tinh.

chọn