Điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Hải Yên lần 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Yên (lần 2) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 29/11/2016.

Phạm vi ranh giới

Theo quyết định, Khu công nghiệp Cẩm Mỹ nằm tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với ranh giới như sau: phía đông giáp Khe Rè và khu dân cư; phía tây giáp thông 2, phường Hải Yên; phía nam giáp đường liên xã; phía bắc giáp dân cư đường Quốc lộ 18 và Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên – Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long.

Tính chất khu công nghiệp

Hải Yên là Khu công nghiệp đa ngành, không gây ô nhiễm, gồm: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; dệt may; lắp máy; cơ khí chính xác; chế biến nông, lâm sản; vật liệu xây dựng và sản xuất hàng tiêu dùng; chế biến thực phẩm.

Cơ cấu sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Hải Yên là 182,42 ha, trong đó gồm đất trung tâm điều hành là 6,08 ha, chiếm 3,33%; đất xây dựng nhà máy công nghiệp (130,92 ha, 71,77%); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (3,24 ha, 1,78%); đất cây xanh, mặt nước (18,47 ha, 10,12%); đất giao thông (23,71 ha, 13%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Yên (lần 2) TẠI ĐÂY

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Hải Yên.