Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và ngoài 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/11/2015.

Phạm vi quy hoạch 

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới huyện Hải Hà gồm có thị trấn Quảng Hà và 15 xã: Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Thắng, Phú Hải, Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Điền, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới, Quảng Đức, Quảng Thịnh và xã đảo Cái Chiên.

Toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hải Hà là 69.013 ha­ (trong đó, diện tích đất liền là 51.393,17 ha). Phía bắc huyện giáp Quảng Tây, Trung Quốc; phía nam giáp với vịnh Bắc Bộ; phía đông giáp TP Móng Cái và vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu. 

Tính chất vùng 

Huyện Hải Hà là vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp then chốt gắn với thế mạnh về kinh tế biển, trung tâm chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu theo hướng xây dựng thương hiệu.

Huyện cũng là khu vực kết hợp với TP Móng Cái xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, hình thành một khu đô thị lớn Hải Hà - Móng Cái; đồng thời xây dựng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh; bảo đảm huyện Hải Hà trong tương lai phát triển thành trung tâm công nghiệp cảng biển, hậu cần cảng biển, là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới; giữ vai trò là cửa ngõ hợp tác quan trọng giữa Việt Nam với Đông Bắc Á và Đông Nam Á...

Huyện là vùng có vị trì quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng phía Đông Bắc Việt Nam.

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo đến năm 2030, GDP bình quân đầu người khoảng 230 triệu đồng (danh nghĩa)/người (tính theo giá so sánh 2010). Tốc độ tăng trưởng khoảng 15,7%/năm. Cơ cấu kinh tế gồm: thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 39%; Công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 51%; Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 10%.  

Về dân số, dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 623.000 người và chuyển dịch cơ cấu dân số khoảng 10% từ nông thôn ra thành thị trong giai đoạn đến năm 2020 và khoảng 15% từ nông thôn ra thành thị trong giai đoạn 2020-2030.

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà ở dưới đây:   

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:      

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Hải Hà. 

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.