Điều chỉnh Quy hoạch Cụm công nghiệp chế biên lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điêu chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt ngày 31/12/2020.

Phạm vi ranh giới, diện tích

Theo quyết định, Cụm công nghiệp chế biến lâm sản nằm tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, có ranh giới cụ thể như sau: Phía đông giáp sông Ba Chẽ; phía tây giáp tỉnh lộ 329; phía bắc giáp đồi Khe Sâu; phía nam giáp núi Nam Kim. Diện tích quy hoạch của cụm công nghiệp này là 475.584 m2.

Lý do điều chỉnh quy hoạch

Một số tuyến đường giáp bờ sông, bờ suối có ta luy cao nên việc đầu tư không phù hợp. Do vậy điều chỉnh giảm hạ tầng giao thông tại một số ô đất giao nhau và các vị trí giáp sông, suối thành kè kiên cố.

Tăng diện tích trồng cây xanh khu vực giáp sông, suối để bảo vệ an toàn cho công trình và chống sạt lở.

Điều chỉnh, hoán đổi cục bộ chức năng sử dụng đất một số ô đất cho phù hợp với tính chất thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp để thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.

Cơ cấu sử dụng đất

Diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp là 475.584 m2, trong đó gồm có đất khu công nghiệp là 279.819,77 m2, chiếm 59,56%; đất công trình dịch vụ công cộng (5.870,80 m2, 1,25%); đất khu vực cấp nước (5.004,6 m2, 1,07%); đất khu xử lý nước thải (8.459,61 m2, 1,8%); đất cây xanh, mặt nước (51.326,77 m2, 10,92%); đất giao thông hành làng kỹ thuật (119.309,98 m2, 25,39%); phần còn lại là đất tỉnh lộ 329.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn.