Điều kiện hưởng 100% chi phí BHYT từ ngày 1/7/2019

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67,05 triệu đồng.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 1602/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Điều kiện hưởng 100% chi phí BHYT từ ngày 1/7/2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động là 1.490.000 đồng/tháng, tăng thêm 100.000 đồng so với hiện hành.

Để phù hợp với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019, điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT với một số đối tượng theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được điều chỉnh như sau:

- Chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 223.500 đồng (trước đây 208.500 đồng)

- Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tương đương 8,94 triệu đồng (trước đây 8,34 triệu đồng)

Ngoài ra, từ ngày này, mức thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh BHYT được tăng lên.

Cụ thể, quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

- Với những người được thanh toán tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở thì số tiền được thanh toán là 223.500 đồng

- Với những người được thanh toán tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở thì số tiền được thanh toán là 745.000 đồng

- Với những người được thanh toán tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở thì số tiền được thanh toán là 1,49 triệu đồng

- Với những người được thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở thì số tiền được thanh toán là 3,725 triệu đồng

Đồng thời, mức thanh toán chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật theo Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT không quá 45 tháng lương cơ sở sẽ tăng lên, tương đương 67,05 triệu đồng.

Công văn 1602/BHXH-CSYT được thống nhất thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Bảo hiểm xã hội lưu ý, mức thanh toán nêu trên áp dụng kể cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 1/7/2019.

chọn