Doanh nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đóng hàng nghìn tỷ cho nguồn thu thuế từ đất ở Bình Dương

Là một trong những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khủng tại Bình Dương, CTCP Đại Nam đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2020.

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2014 - 2020, tổng nguồn thu từ đất tại tỉnh Bình Dương tăng gấp 4,8 lần (năm 2014 khoảng 1.652 tỷ đồng, năm 2020 khoảng 8.078 tỷ đồng).

Đặc biệt, nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh từ một số dự án lớn tăng từ 1.095 tỷ đồng ở năm 2014 lên 4.156 tỷ đồng vào năm 2020. Riêng CTCP Đại Nam của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất. 

Tại Bình Dương, Đại Nam sở hữu nhiều quỹ đất và là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản từ khu dân cư, đến khu du lịch và khu công nghiệp.

Ngoài Khu du lịch Đại Nam với quy mô 450 ha, CTCP Đại Nam còn sở hữu KCN Sóng Thần 2 (hơn 279 ha), KCN Sóng Thần 3 (327 ha), Khu đô thị Trung tâm Hành chính TP Dĩ An (66 ha), khu tái định cư Sóng Thần 2, khu nhà ở Sóng Thần 2 và Sóng Thần 2 mở rộng, khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu dân cư Đại Nam Bình Phước và khu dân cư Tân An 2.

Trong năm 2020, Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn đóng góp khoảng 84 tỷ đồng trên tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 700 tỷ đồng của tỉnh Bình Dương, con số này trong năm 2019 là 220 tỷ đồng.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.