Đồng Nai dự kiến hủy hàng trăm dự án, dành chục ngàn ha mở rộng các KCN, tuyến đường tại Biên Hòa, Long Thành

Đến nay tại Đồng Nai có hơn 24.500 ha đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng. Diện tích này rơi vào đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất, phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn,...

24.500 ha đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng

Theo báo Đồng Nai, trong chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2020, Đồng Nai có gần 153.800 ha đất phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp được trên 129.200 ha, thiếu so với chỉ tiêu quy hoạch là hơn 24.500 ha. Nguyên nhân là do có nhiều dự án đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng nên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp còn thiếu rơi vào đất khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất, phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn...

Cụ thể đến nay, đất hạ tầng kỹ thuật mới đạt gần 22.400 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch trên 9.800 ha. Đất KCN trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 là hơn 12.000 ha, nhưng đến nay mới đạt gần 10.200 ha, còn trên 1.800 ha chưa được chuyển mục đích sang đất công nghiệp. 

Nhiều KCN tại Đồng Nai đã được đưa vào quy hoạch mở rộng, đầu tư mới nhưng còn vướng thủ tục chưa thể triển khai là: KCN Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ), KCN Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), KCN công nghệ cao Long Thành (huyện Long Thành), KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch),...

Đồng Nai dự kiến hủy hàng trăm dự án, dành chục ngàn ha mở rộng các KCN, tuyến đường tại Biên Hòa, Long Thành - Ảnh 1.

Một góc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Hiện nay, đất công nghiệp của Đồng Nai đã cho thuê gần hết, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài muốn thuê diện tích đất lớn trong các KCN để xây dựng nhà máy nhưng không tìm được. 

Việc chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất và triển khai mở rộng, đầu tư mới các KCN khiến Đồng Nai mất đi nhiều cơ hội trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và cơ hội để phát triển.

Dự kiến hủy hàng trăm dự án trên các lĩnh vực

Đại diện UBND tỉnh cho biết nguyên nhân đất nông nghiệp của Đồng Nai chậm chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp do giai đoạn 5 năm trước, các huyện, thành phố đưa vào quy hoạch sử dụng đất nhiều dự án, nhưng đến khi triển khai các dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành... 

Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến việc từ năm 2015 - 2020, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh sẽ thực hiện gần 2.000 dự án trên các lĩnh vực. Tuy nhiên đến nay mới có hơn 800 dự án hoàn thành, hơn 440 dự án đang thực hiện và trên 700 dự án chưa triển khai. 

Thời gian tới, trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt và thông qua, tỉnh sẽ hủy hàng trăm dự án trên các lĩnh vực vì không triển khai được.

5 năm tới, Đồng Nai sẽ chuyển đổi nhiều diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai hàng loạt công trình dự án về hạ tầng giao thông, KCN, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, thương mại dịch vụ. 

Dự tính, riêng đất dành cho mở rộng các KCN, xây dựng mới các KCN, cụm công nghiệp lên đến trên 7.000 ha. Giao thông cũng được ưu tiên hàng ngàn ha để triển khai nhiều tuyến đường kết nối vùng, tỉnh, huyện, xã. Những nơi sẽ triển khai nhiều dự án là TP Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom,...

chọn