Dòng tiền kinh doanh của Becamex IDC âm hơn 2.200 tỷ đồng

Quý III/2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần giảm 50% so với cùng kỳ, đạt 1.127 tỷ đồng do giảm doanh thu kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm gần 2.214 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 1.127 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. 

Mức giảm trên chủ yếu do giảm 60,5% doanh thu kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư (còn 728,2 tỷ đồng) và giảm 36% doanh thu từ bán thành phẩm (còn 81,3 tỷ đồng).

Giá vốn trong quý cũng giảm 75%, về mức 399 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp quý III của doanh nghiệp quay đầu tăng 8%, lên 728 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm 38%, còn 6,8 tỷ đồng, bên cạnh đó, khoản thu từ công công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 63%, về 6,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí trong quý đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Do đó, Becamex IDC báo lãi sau thuế giảm 17%, tương đương đạt 215,6 tỷ đồng.

 KQKD của Becanex IDC trong 9 tháng đầu năm 2023. (Nguồn: TN tổng hợp theo BCTC DN).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 3.012 tỷ đồng và lãi sau thuế 264,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 46% và 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên lãi sau thuế trên cũng tương đương thực hiện được 11,7% kế hoạch lãi 2.263 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm nay. 

Xét về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay âm gần 2.214 tỷ đồng, chủ yếu do tăng hàng tồn kho và tăng tiền trả lãi vay. 

Dòng tiền thuần từ các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính đều dương lần lượt 452,4 tỷ đồng và 1.284 tỷ đồng, song, không đủ bù đắp, do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp âm 447,3 tỷ đồng.

Do đó, lượng tiền mặt tính tới cuối quý III của doanh nghiệp giảm 43% so với thời điểm đầu năm, đạt 858,6 tỷ đồng.

Về danh mục hàng tồn kho, tại ngày 30/9, hàng tồn kho đạt 22.166 tỷ đồng, tăng hơn 6%, phần lớn do tăng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án của doanh nghiệp.

Cuối quý III, Becamex IDC cũng ghi nhận gần 16.156 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng 272 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản đầu tư vào Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) (đạt 5.411 tỷ đồng) và tăng khoản đầu tư tại CTCP Becamex Bình Định (đạt 210,5 tỷ đồng).

Việc tăng hàng tồn kho và khoản đầu tư tài chính cũng giúp cho tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III của doanh nghiệp tăng 1.164 tỷ đồng so với đầu năm, lên 49.454 tỷ đồng.

Xét về nguồn vốn, tổng nợ tài chính của doanh nghiệp đạt 17.186 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã thu hơn 4.458 tỷ đồng từ đi vay, đồng thời cũng chi gần 3.171 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

chọn
Đồng Nai giao 123 ha đất cho Địa ốc sông Tiên làm KĐT Nhơn Phước
Phần diện tích đất này trước đây được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Thương mại Xây dựng Nhật Quang sử dụng. Đầu năm 2019, doanh nghiệp này chính thức sáp nhập vào Địa ốc Sông Tiên.