Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Mỹ Hưng là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. Thành phố Hà Nội dự định triển khai khu đô thị Mỹ Hưng. Xã Mỹ Hưng có diện tích 6,29 km², dân số năm 1999 là 5.368 người, mật độ dân số đạt 853 người/km². Về địa giới hành chính xã Mỹ Hưng phía Đông giáp huyện Thường Tín và Thanh Trì; phía Nam giáp xã Thanh Thùy và Tam Hưng; phía Tây giáp xã Bình Minh và Cự Khê, phía Bấc giáp huyện Thanh Trì và xã Cự Khê. (Ảnh: Google).

1. Đường Vành đai IV

Đường Vành đai IV có thể mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường đi ven địa giới phía tây nam xã.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua thôn Đan Thắm, Quảng Minh

Đường đi qua thôn Đan Thắm, Quảng Minh về phía nam có chiều dài khoảng 700 m.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).