Quy hoạch

Đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Theo cổng thôn tin điện tử, Thanh Trì là huyện nằm ở phía Nam Thành phố, với diện tích tự nhiên 6.292,7 ha, dân số trên 200.000 người gồm 15 xã và 01 thị trấn. Hiện nay huyện Thanh Trì có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Văn Điển và 15 xã: Đại Áng, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hữu Hòa, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ.

Trên địa bàn huyện Thanh Trì hiện nay có nhiều tuyến đường giao thông lớn như: DT70A, Quốc lộ 1A, CT01…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ vàng là đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì trong tương lai:

Đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

Đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì trong tương lai (đường kẻ vàng).

Đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH TRÌ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH TRÌ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH TRÌ trên thực địa tại đây. 

Bản đồ quy hoạch
 
chọn