Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Hòa Thạnh nằm ở phía tây huyện Châu Thành, có đường biên tiếp giáp Campuchia dài 5,5 km, với ranh giới phía đông giáp xã Hòa Hội; phía tây giáp xã Biên Giới; phía nam giáp Campuchia; phía bắc giáp xã Phước Vinh. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).      

4. Đường gần chợ Hoà Thạnh

 Đường gần chợ Hoà Thạnh về phía bắc có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường liên xã, khu vực Tổ 1, ấp Hiệp Thành.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Thạnh theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).       

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Thạnh. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).        

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).