Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Hòa Hội có ranh giới phía đông bắc giáp xã Hảo Đước và xã Trí Bình; phía đông nam giáp xã Thành Long; phía tây giáp xã Hòa Thạnh; phía tây nam giáp Campuchia.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google). 

1. Đường vuông góc với kênh Sóc Hoà Hội

Đường vuông góc với kênh Sóc Hoà Hội có chiều dài khoảng 2,2 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Tổ 3, ấp Hòa Bình.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).        

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).         

2. Đường nối Huyện lộ 23 với sông Vàm Cỏ Đông

Đường nối Huyện lộ 23 với sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở  sông Vàm Cỏ Đông, đoạn giao với Đường số 2.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).         

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoà Hội. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).          

 

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).